คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Education Silpakorn University

ไม่ไหวขอให้บอก

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นเพื่อนกับเราใน LINE

ติดตามข่าวสาร อัพเดทล่าสุด หรือสอบถามข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73000

educ@su.ac.th

โทรศัพท์ : (034)255095
โทรสาร : (034)255796

Contact Us

Faculty of Education Silpakorn University
6, Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang,
Nakhon Pathom 73000

educ@su.ac.th

Tel : (034)255095
Fax : (034)255796
Internationl : +66 34 255095